مرور برچسب ها

زندگی لک لک

زندگی لک لک

لانه های لک لک معمولا" روی بام ها و شیروانی های خانه ها و روی درختان بلند قرار دارد. اغلب لانه های لک لک گاهی تا 2 متر وسعت دارد که یک خانوار لک لک براحتی در آن زندگی می کنند. خانم لک لک خیلی مهربان است و هنگام تاریکی و اوایل شب معمولا" لک…