مرور برچسب ها

زندگی ماهی ها

آیا هرگز اتفاق افتاده است که ماهی در خارج از آب زنده بماند؟

ماهی هم مثل سایر حیوانات به زندگی خود ادامه می دهد و برای این کار اعضای کاملی در بدن خود دارد. مثلا" مردم غالبا" می پرسند، آیا ماهی ها قلب دارند، آیا می توانند بشنوند، آیا قادر به بو کردن هستند؟ ماهی دارای معده، روده، قلب، سلسله ی اعصاب…