مرور برچسب ها

زندگی نامه فارادی

بیوگرافی مایکل فارادی ، کودکی در فقر که جهان ما را تغییر داد!

مایکل فارادی ما را از قرن هفدهم به جهانی جدید منتقل کرد، جهانی که در آن میتوان به ارتشی نامرئی فرمان داد، یعنی الکترون ها. ماجرا ابتدا از آیزاک نیوتون شروع شد. او کنجکاو بود که چه چیزی باعث گردش سیارات به دور خورشید میشود بدون اینکه روی…