مرور برچسب ها

زنگ چیست

زنگ و زنگوله چیست و چه زمانی اختراع شد؟

چه هنگام نخستین زنگ پدید آمد؟ زنگ آلتی است که در آن دو چیز به هم نواخته می شوند و تولید یک آهنگ موسیقی می کنند. چون نخستین آلات موسیقی آنهایی بودند که از بهم کوفتن دو یا چند چیز به هم صدایشان برمی خاست، از این رو می توان زنگ را در شمار…