مرور برچسب ها

زهر مار شیرین است یا تلخ

چگونه مارها زهر خود را بدست می آورند؟

به عقیده دانشمندان، در حال حاضر در حدود دو هزار و چهارصد نوع مار وجود دارد. که از این تعداد تنها در حدود 8 درصد سمی هستند و شکار خود را با زهر بی حس کرده و یا می کشند. زهر بعضی از مارها آنقدر قوی یا خطرناک برای انسان نیست که او را بکشد.…