مرور برچسب ها

زیاد شدن آتش سوزی جنگل ها

چرا آتش سوزی جنگل ها بیشتر شده است؟

همانطور که متوجه شده اید در سال های اخیر جنگل ها در آتش سوزی های بزرگی سوخته اند. در ایالات متحده در ده سال اخیر بیش از 300 کیلومتر مربع از جنگل ها در آتش سوزی از بین رفته اند و چند هزار خانه نابود شده اند. در 30 سال گذشته تعداد آتش سوزی…