مرور برچسب ها

سابلیمینال صوتی

سابلیمینال تصویری بهتر است یا صوتی؟

سابلیمینال چیست؟ پیام‌های سابلیمینال به فایل‌هایی گفته میشود که حاوی پیام‌های پنهان هستند طوری که شما متوجه این پیام‌ها نمی‌شوید اما وارد ناخودآگاه شما میشوند. این نوع پیام‌ها انواع مختلفی دارند که رایج ترین آنها به صورت صوتی است. معمولا…