مرور برچسب ها

ساختار قلب

تپش قلب از چیست؟

همان گونه که می دانید قلب نوعی تلمبه است. خون بوسیله ی آن در بدن جریان می یابد و زندگی را برای جاندار میسر می سازد. اما چه تلمبه ی حیرت زایی! قلب در هر تپش تقریبا" صد سانتی متر مکعب خون را در بدن پخش می کند. روزانه حدود 10 هزار لیتر خون…