مرور برچسب ها

ساختار هوا

هوا از چه چیزی ساخته شده است؟

 اصولا" هوا چیست؟ به یک تعریف ساده همان چیزی است که هوا یا اتمسفر همه وقت شبیه آنست. مهم نیست که هوا سرد، خنک، گرم، داغ، آرام، نسیم وار، بادی، خشک، مرطوب یا بارانی باشد. در هر حال می تواند ترکیبی از مقداری حرارت، رطوبت و حرکت باشد. هوا ساعت…