مرور برچسب ها

ساخت جملات مقایسه ای

صفت مقایسه ای با as

در این قسمت از آموزش زبان در مورد صفت مقایسه ای as صحبت میکنیم. برای مقایسه اشیاء، مکان ها و اشخاص میتوان از as برای مقایسه استفاده کرد که ساختار جمله با آن به صورت زیر می باشد: as + صفت + as مثال: Mina is as tall as her mother. This…