مرور برچسب ها

ساخت ماهواره

ماهواره چیست؟

در اصطلاح نجوم (اختر شناسی)، ماهواره به جرمی می گویند که تحت جاذبه ی جرمی بزرگتر است و گرد آن می چرخد. مثلا ماه برای زمین یک ماهوراه به شمار می آید. زمین نیز برای خورشید یک ماهواره است. اما آنچه امروزه بر سر زبان هاست و از ماهواره سخن می…