مرور برچسب ها

ساده ترین موتور جت

موتور جت چیست؟

 می دانیم که حرکت اجسام در اثر وارد کردن فشار بر محیط خارجی آنها صورت می گیرد حال اگر بادکنکی را باد کنیم بدون اینکه سرش را ببندیم در هوا رها کنیم، فکر می کنید چه خواهد شد. بدون شک بادکنک به طرف بالا صعود می کند. این عمل اساس کار حرکت یک جت…