مرور برچسب ها

ساز و کار حرکتی قفل چیست

چگونه قفل کار می‌کند؟

شاید عده ای چنین گمان کنند که قفل یک اختراع جدید است. ولی نمی دانند که از 3400 سال پیش بشر از آن استفاده می کرده است. در کتاب مقدس به قفل و کلید اشاره‌ی بسیاری رفته است و گویا مقصود قفل‌هایی بوده که مصریان قرن‌ها به کار می برند. این…