مرور برچسب ها

ساز و کار پیانو

مخترع پیانو کیست؟

آیا توجه کرده اید که به استثنای اُرگ، پیانو از تمام آلات موسیقی پیچیده تر است؟ نام پیانو در واقع پیانو فورت است و معنای «ملایم _ تند» می دهد. این نام بیانگر انواع آهنگ هایی است که از پیانو درمی آید. عجیب است که چنین دستگاه پیچیده ای از یک…