مرور برچسب ها

ساعت تابستانی

تاریخچه جلو کشیدن ساعت

فرض می کنیم شخصی ساعت 7 صبح از خواب برمی خیزد و هر شب نیز ساعت 11 به رختخواب می رود. ساعت شش و نیم بعد از ظهر از سر کار برمی گردد و تا شام خود را بخورد ساعت 8 می شود. حالا چون تابستان است هوس می کند که قدری در هوای آزاد گردش کند. ولی تا می…