مرور برچسب ها

ساعت مچی

ساعت چگونه اختراع شد؟ اولین ساعت را چه کسی ساخت؟

وقتی از ساعت سخن میگوییم منظور دستگاهی است که زمان را اندازه میگیرد، اما پیش از آنکه ابزار دقیقی برای این کار اختراع شود انسان روشهایی را برای اندازه گیری زمان کشف کرده بود. طلوع و غروب خورشید نخستین واحد اندازه گیری زمان بوده است. بلندی…