مرور برچسب ها

سال نوری چیست علوم نهم

چگونه سال نوری کشف شد؟

 در حالی که ما قادر نیستیم نور را کاملا" تشریح کنیم، ولی به خوبی و دقت فراوان می توانیم آن را اندازه بگیریم. ما امروز بخوبی می دانیم که نور با چه سرعتی حرکت می کند. چون یک سال نوری فاصله ایست که نور در یک سال طی می کند پس کشف این حقیقت…