مرور برچسب ها

سایت جایگزین جی تی متریکس

جی تی متریکس ایران را تحریم کرد! معرفی سایت جایگزین

جی تی متریکس GTmetrix که یک ابزار آنلاین تحلیل سایت بود و سرعت سایت و بهینه بودن آن را بررسی میکرد، اعلام کرد که دیگر به ایران خدمات نمیدهد! و ایران را تحریم کرده است. متن پیام جی تی متریکس درمورد تحریم ایران که داخل سایت گذاشته شده است:…