مرور برچسب ها

سایت علمی

وسعت قطب جنوب چقدره؟

وسعت قطب جنوب حدود ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع است. این مساحت بیش از هشت و نیم برابر مساحت ایران و ۱۰ درصد خشکی‌های جهان را به خود اختصاص داده‌است. قطب جنوب پنجمین قاره بزرگ زمین است و تقریباً همه سطح آن با یخ پوشیده شده‌است. تنها…

چه کسی نخستین پل را ساخت؟

برای یافتن پاسخ به این سؤال باید به زمان های ماقبل تاریخ برگردیم. چه پل وسیله ای برای عبور از آب است و از این رو، باید جستجو کنیم که بشر ابتدایی چگونه برفراز رودخانه می گذشت. ممکن است نخستین پل را خود طبیعت برای بشر ساخته باشد. یعنی آنجا…

مخترع چتر نجات کیست؟

تصور کنید چقدر جالب است که انسان بتواند از ارتفاع 5 کیلومتری زمین، خود را در فضا رها کند. آنگاه چنان نرم و آهسته قدم به زمین بگذارد که گویی از ارتفاع سه متری پریده است. آری شما این کار را می توانید با یک چتر نجات انجام دهید. چتر نجات جز یک…

اولین پلیس چگونه و در کجا به وجود آمد؟

چه هنگام نخستین پلیس پدید آمد؟ در ایالات متحده ی امریکا بیش از چهل هزار یگان پلیس وجود دارد که قدرتشان بیشتر به ناحیه ای معین یا پاره ای از جنایات، محدود می گردد. در فرانسه این وزارت کشور است که نیروهای پلیس را مستقیما زیر نظر می گیرد و…