مرور برچسب ها

سایکوکینزی

سایکوکینزی چیه؟ آیا میشه روی نتایج بازی ها و مسابقات تاثیر گذاشت؟

تاثیر روان فرد روی چیزی فیزیکی که باعث تغییر در اون بشه، سایکوکینزی یا سایکوکینسس گفته میشه. معروف ترین مثالی که برای این پدیده میشه زد، وقتیه که یه نفر بسیار عصبی و خشمگینه و یهو ظرفی میشکنه بدون اینکه دست فرد به اون ظرف برخورد کرده باشه.…