مرور برچسب ها

سایکوکینس

ملاقات با مرتاضان و جوکی ها

وقتی لوییز جاکولیه قاضی و حقوقدان برجسته فرانسوی در اوایل 1860 به هند رفت، شخصی بود با افکار آزاد و به دور از جزمیت، اما یک روز صبح پیشخدمتش اعلام کرد که یک جوکی هندی قصد ملاقات با او را دارد، کنجکاوی بر او غلبه کرد تصمیم به ملاقات آن مرد…