مرور برچسب ها

ستاره دنباله دار نماد چیست

آیا ستاره دنباله دار می تواند منفجر شود؟

در زمانهای خیلی پیش، مردم هنگامی که ستاره دنباله داری را در آسمان می دیدند از وحشت می لرزیدند. زیرا آنها عقیده داشتند که ستاره دنباله دار علامت بدشگونی، طاعون، جنگ و مرگ است. البته ما دیگر این را قبول نداریم ولی برخی از مردم هنوز در شگفتند…