مرور برچسب ها

ستاره دنباله دار چیست

ستاره ی دنباله دار چیست؟

زمانی ظهور ستاره ی دنباله دار باعث می شد که مردم از ترس بلرزند آنها عقیده داشتند که ظهور ستارگان دنباله دار علامت شیطانی بود که بلاها و جنگ و مرگ را پیشگویی می نمودند. امروزه ما به خوبی می دانیم که ستاره ی دنباله دار چیست، ولی هنوز تمام…

آیا ستاره دنباله دار می تواند منفجر شود؟

در زمانهای خیلی پیش، مردم هنگامی که ستاره دنباله داری را در آسمان می دیدند از وحشت می لرزیدند. زیرا آنها عقیده داشتند که ستاره دنباله دار علامت بدشگونی، طاعون، جنگ و مرگ است. البته ما دیگر این را قبول نداریم ولی برخی از مردم هنوز در شگفتند…