مرور برچسب ها

ستاره های دنباله دار

ستاره ی دنباله دار چیست؟

زمانی ظهور ستاره ی دنباله دار باعث می شد که مردم از ترس بلرزند آنها عقیده داشتند که ظهور ستارگان دنباله دار علامت شیطانی بود که بلاها و جنگ و مرگ را پیشگویی می نمودند. امروزه ما به خوبی می دانیم که ستاره ی دنباله دار چیست، ولی هنوز تمام…