مرور برچسب ها

ستاره ها چگونه به وجود می آیند به زبان ساده

ستاره ها چطور به وجود آمدن؟

از کجا ستارگان پدید آمده اند؟ در باره ی اینکه اساسا خود جهان چگونه به وجود آمده، دانشمندان نظریه های گوناگونی ابراز داشته اند. ولی باز حقیقت بر ما آشکار نیست. با این همه، می توانیم براساس یکی از این نظریه ها، تاریخ زندگی یک ستاره را به…