مرور برچسب ها

سخنران انگیزشی

باشگاه 5 صبحی ها ، صبح شما تمام زندگی شما را میسازد!

قسمتی از کتاب باشگاه 5 صبحی ها ، صبح شما تمام زندگی شما را میسازد! با نام اصلی: The 5 AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life را برای کاربران سایت ذهن آموز انتخاب کرده ایم. در باشگاه 5 صبحی ها ، داستانی می خوانید از توصیه های یک بی…