مرور برچسب ها

سد چیست کلاس دوم

سد چیست؟

سد دیواری است که در برابر انبوهی از جریان آب می ایستد و آن را مهار می کند. در پشت سد دریاچه ای تشکیل می یابد که مخزن نامیده می شود. آب در مخزن ذخیره می شود تا هنگام نیاز به مصرف برسد. صنعت سدسازی خدمت بسیار بزرگی به بشر در استفاده از…