مرور برچسب ها

سرطان خون درمان دارد

سرطان خون چیست؟

همان گونه که می دانید خون برای ما یک ماده ی حیاتی به شمار می رود. در خون، مواد و یاخته های جوراجوری یافت می شوند که هر کدام نقش خاصی به عهده دارد. ولی گاه پیش می آید که تعادل آنها بر هم می خورد و بیماری هایی بر اثر این اختلال پدید می آید.…