مرور برچسب ها

سرطان چیست به زبان ساده

سرطان چیست؟

از این همه کوششی که برای مبارزه با سرطان در جهان بپا گردیده، انسان درمی یابد که این بیماری چقدر سلامت و زندگی بشر را به خطر انداخته است. در اینجا بحث ما در اطراف سرطان بسیار کلی خواهد بود. منظور فقط آشنا ساختن شما با برخی از چیزهایی است که…