مرور برچسب ها

سرطان چیست و چگونه بوجود می آید

سرطان چیست؟

از این همه کوششی که برای مبارزه با سرطان در جهان بپا گردیده، انسان درمی یابد که این بیماری چقدر سلامت و زندگی بشر را به خطر انداخته است. در اینجا بحث ما در اطراف سرطان بسیار کلی خواهد بود. منظور فقط آشنا ساختن شما با برخی از چیزهایی است که…