مرور برچسب ها

سرعت باد امروز

سرعت باد را چطور اندازه می گیرند؟

روزی که باد می وزد، ممکنست به نظر شما اینطور بیاید که باد با سرعت مهیبی حرکت می کند. بعدا" گزارش هواشناسی را می شنوید که می گوید:«بادهایی با سرعت 10 تا 15 مایل در ساعت می وزد»، خیلی آسان است که درباره ی سرعت باد گول بخوریم. ولی سرعت دقیق…