مرور برچسب ها

سرعت پلنگ

سرعت شیر بیشتره یا یوزپلنگ؟

سرعت یوزپلنگ بیشتر از شیر است. یوزپلنگ می تواند در عرض چند ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسد و سرعت آن در مسافت های کوتاه می تواند به 120 کیلومتر در ساعت نیز برسد. شیر نیز حیوانی سریع است و می تواند سرعتی تا 80 کیلومتر در…