مرور برچسب ها

سرقت دستگاه انیگما توسط انگلیس

ماجرای ماشین انیگما نازی‌ها و سرنوشت غم انگیز مخترع کامپیوتر

ماشین انیگما اختراع شگفت انگیز نازی‌ها شبیه یک ماشین تایپ بود که برای رمزگذاری فرمان‌های جنگی استفاده میشد تا دشمن اگر پیام ها را شنود کرد نتواند متوجه پیام شود. آلمان‌ها در سایه رهبری هیتلر آنچنان پیشرفت کردند که دنیا را در بهت و حیرت فرو…