مرور برچسب ها

سریال جاناتان استرنج

نقد سریال آقای نورل و جاناتان استرنج

سریال آقای نورل و جاناتان استرنج یک مینی سریال در سبک جادوگری در دوران انگلستان قدیم است. جوانی که او را آقای سگوندس صدا می زنند، عضو مجمع جادو شناسان است. او علاقه زیادی به جادوی عملی دارد و از حرف زدن راجع به جادو و تفسیر آن خسته شده…