مرور برچسب ها

سریال در مورد سفر به گذشته

نقد مینی‌ سریال 11.22.63

سریال 11.22.63 یک مینی سریال جالب در مورد سفر به گذشته و اقدام برای تغییر تاریخ است. جیک یک معلم است و یک روز در رستوران یکی از دوستانش مشغول غذا خوردن است که ناگهان متوجه میشود دوستش که صاحب رستوران است با حالتی درب و داغان و مریض از در…