مرور برچسب ها

سریال منتالیست

منتال چیست و آیا شعبده است؟

ممکن است شما هم کلمه منتال را از زبان شعبده بازان شنیده باشید و این سوال برایتان ایجاد شده باشد که منتال چیست؟ آیا شعبده است یا یک قدرت واقعی؟ منتال یک سری تکنیک‌های علمی است که قدرتی ماورایی به حساب نمی‌آید و عموما حقه است. در منتال…