مرور برچسب ها

سعید والکور اس سی پی

SCP-500 چیست؟

در دنیای SCP، SCP-500 با نام پاناکیا شناخته می شود و یک شیء امن است که شامل موارد زیر است: ظاهر: SCP-500 یک قوطی پلاستیکی کوچک است که در حال حاضر حاوی 47 قرص قرمز رنگ است. اثرات: مصرف یک قرص SCP-500 به طور کامل هر بیماری را در عرض…