مرور برچسب ها

سعید والکور

SCP-100 چیست؟

در دنیای SCP، دو SCP با شناسه 100 وجود دارد: SCP-100 که با نام "محوطه بازی متروکه جامائیکایی جو" نیز شناخته می شود، یک محوطه بازی متروکه در ایالت فلوریدا است. این مکان به دلیل فعالیت های ماوراء الطبیعه ای که در آن رخ می دهد، یک…