مرور برچسب ها

سفر ایرانی ها به قطب جنوب

سفر به قطب جنوب و پاسخ به بسیاری از سوالات

تا به حال چندین نفر از ایران به قطب جنوب سفر کرده اند. این سفر مانند سفرهای دیگر نیست و قوانینی دارد، چون به شدت میتواند خطرناک باشد. سفر به منطقه ای بسیار سرد که مربوط به هیچ حکومتی نیست. مکانی که متعلق به همه و در عین حال متعلق به هیچ…