مرور برچسب ها

سفر به قسمت تاریک ماه

قسمت تاریک یا پنهان ماه چیست؟

قسمت پنهان یا تاریک ماه نیم کره‌ای از ماه است که همیشه از زمین پنهان است. دو طرف ماه از نظر ظاهری باهم تفاوت دارند، به دو دلیل: سمت بیرونی ماه یعنی همان سطح تاریک آن با شهاب سنگ های بیشتری برخورد کرده است و طبیعتا قسمتی که سمت زمین بوده…