مرور برچسب ها

سفر به ماه

ماجرای عکس جنجالی ناسا از ماه چیست؟

در شبکه های اجتماعی هر دو تصویر فوق که از ناسا منتشر شده را نشان میدهند و میگویند اگر در تصویر سمت چپ زمین اینقدر بزرگ است چطور امکان دارد در تصویر سمت راست از روی ماه ، زمین آنگونه کوچک دیده شود؟ پس همه این عکس ها جعلی است. چون ناسا…