مرور برچسب ها

سفسطه و مغلطه

مغلطه چیست؟ انواع مغالطه به زبان ساده با ذکر مثال

شاید نام مغلطه را شنیده باشید و شاید هم نه، اما اگر با کسی بحثی کرده باشید، شک نکنید که شما یا شخص مقابل از انواع مغلطه استفاده کرده‌اید! البته خود این جمله هم شاید مغلطه آمیز باشد! اما مغلطه یا مغالطه چیست؟ مغلطه، نوعی استدلال اشتباه…