مرور برچسب ها

سفید شدن مو در ۱۰ سالگی

آیا بر اثر ضربه ی شدید موی بدن سفید می شود؟

ضربه ی ناگهانی و شدید (یا وارد آمدن شوک) بر انسان گاهی موی سر را سپید می کند. این حالت بر اثر وقوع یک حادثه ی ناگهانی و بسیار ترسناک به انسان دست می دهد. اینگونه سپید شدن موی سر، امری است شگفت انگیز و از این رو می خواهیم بدانیم چرا و چگونه…