مرور برچسب ها

سفینه فضایی در خورشید

آیا سفینه مکعبی در جلوی خورشید حقیقت داشت؟

یکی از شایعات اخیر این بود که ناسا تصویری از خورشید ثبت کرده است که در مقابل آن یک سفینه مکعبی ناشناخته وجود دارد. قبلا هم گفتیم هر زمان که خبری از ناسا در شبکه های اجتماعی دیدید، حتما سایت اصلی ناسا را چک کنید یا به سایت های فکت چک سر…