مرور برچسب ها

سقوط آزاد اجسام

طراحی آزمایش سقوط آزاد اجسام توسط مخترع ایرانی ایمان صدیقی

قوانینی در مورد سقوط آزاد اجسام وجود دارد. دو جسم مختلف روی زمین مانند چکش و پرمرغ در غیاب مقاومت هوا، تقریبا برابر سقوط می‌کنند. ما این موضوع را به چشم نمی‌بینیم چون در اطراف ما هوا وجود دارد و مانع از سقوط واقعی اجسام میشود. اما چطور…