مرور برچسب ها

سلولز چیست علوم ششم

سلولز چیست؟

قسمتهای نرمتر بدن گیاهان بیشتر از سلولز ساخته شده است. این سلولز است که قادر می سازد گیاهی خم شده و قابلیت انعطاف داشته باشد. تقریبا" تمام گیاهان سبز برای استفاده ی خود سلولز درست می کنند. این ماده از عناصر شیمیایی مثل قند، کربن، هیدروژن و…