مرور برچسب ها

سم های مصنوعی

سمی ترین ماده های جهان کدامند؟

سمی ترین مواد جهان موادی هستند که در دوزهای بسیار کم می توانند باعث مرگ یا آسیب جدی شوند. این مواد می توانند از مواد شیمیایی مصنوعی گرفته تا مواد سمی طبیعی مانند سم مار یا قورباغه باشند. برخی از سمی ترین مواد جهان عبارتند از: سم…