مرور برچسب ها

سنگ های چاکرا

خواص کهربا و آمیتیست

کهربا کهربا سنگی بسیار عالی برای تقویت چاکرای خاجی و چاکرای خورشیدی است. هر چه رنگ آن زردتر باشد، برای چاکرای خاجی مناسب تر است. هرچه نارنجی تر باشد، بیشتر مناسب چاکرای خورشیدی است. آمیتیست وقتی که مردم شروع به یادگیری درباره ی کریستال…