مرور برچسب ها

سن رشد استخوان

نهایت سن رشد چقدر است؟

قامت انسان، به هنگام تولد، بطور عادی حدود نیم متر بلندی دارد. در بیست سالگی قد او به صد و شصت سانتی متر ، یعنی تقریبا"سه برابر هنگام تولدش، می رسد. چرا انسان نمی تواند بطور دائم رشد کند؟ چه چیزی جلوی رشد او را می گیرد؟ و چرا بدن بیش از این…