مرور برچسب ها

سن رشد تا چند سالگی است

نهایت سن رشد چقدر است؟

قامت انسان، به هنگام تولد، بطور عادی حدود نیم متر بلندی دارد. در بیست سالگی قد او به صد و شصت سانتی متر ، یعنی تقریبا"سه برابر هنگام تولدش، می رسد. چرا انسان نمی تواند بطور دائم رشد کند؟ چه چیزی جلوی رشد او را می گیرد؟ و چرا بدن بیش از این…